Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovení cílů; Proč

3. 11. 2011

1.       Stanovení cílů; Proč

Tzn. čeho chceme dosáhnout, představy o budoucím výsledku řešení

Dosažení cílů,časové- stihnout do konce semestru (5.12.2011)

 

2.       Analýza situace; CO

Tzn. Co budeme v rámci tohoto projektu zpracovávat.

Nebudeme zpracovávat celou oblast etikety, Cílové zaměření je na studenty (oblékání, oslovování, jednání… nikoliv stolování)

Způsobem, který osloví „co nejvíce za co nejméně“ - Propagační materiály, letáky, manuály, fotodokumentace,…

 

3.       Provedení bilance „nároky – možnosti“; Kdo

Projekt bude probíhat v rámci celého semestru – časové omezení, materiálové omezení, informační omezení (nikdo se v tomto oboru nepohybuje)

Složení týmu + zodpovědnost

Jméno

Role; zodpovědnost

Karolína Kadlecová, Kkad

 

Lenka Profousová, LPro

Vedoucí; ekonomika projektu

František Mlčák, FM

Řadový člen; koordinátor projektu

Jiří Buzek, JiB

Řadový člen; konzultant

Martin Rejchrt, MaRej

Zástupce vedoucího; konzultant, analytik

Petra Kadlecová, PeK

Řadový člen; propagace a plánování

 

Organizace – stanovení priorit dle vedoucího

přímá komunikace: domluva na hodinách, schůze mimo vyučování

                       Nepřímá komunikace: icq, email, capsa.cz