Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. První dojem

14. 11. 2011

První dojem 

Často bývá rozhodující a často představuje rozdíl mezi úspě-chem či propadákem. Existují průkazná fakta o tom, že horní hranice k vytvoření prvního dojmu je okolo čtyř minut. Ačko-liv se to zdá být nesmyslně krátká doba pro vytvoření úsudku o druhé osobě, existují názory, že je ještě příliš optimistická. K trvalému ohodnocení druhého stačí prý pouhých 120 vteřin společného setkání. etiquette.jpg

Pozdravte, a to i v případě, že se neobracíte k nikomu konkrétnímu. Pokud uvidíte někoho, s kým máte přátelské vztahy, stačí letmo pozdvihnout obočí. Pomalu a sebevědomě kráčejte prostorem, rozhlížejte se po místnosti, nedívejte se pouze před sebe a neklopte oči k zemi. Musíte také myslet na to, abyste se podvědomě nemračili, ale usmívali se – druzí se pak na Vás budou také usmívat. Vyberte si skupinku lidí, která se vám zdá sympatická, či kde znáte alespoň nějakou osobu. Přistupte k ní a bez ostychu se pozdravte, představte a dovolte se, zda můžete přisednout. Během pohovoru z velké části hovoří také tazatel a právě v těchto chvílích je nejdůležitější řeč těla, nikoliv Vaše slova.

 

Uchazeč je aktivní především nonverbálně a reaguje pomocí zrakového kontaktu, výrazu v obličeji, gest a kývání hlavou. Je proto důležité navázat oční kontakt, který vyvolává pocit důvěryhodnosti. Klopení očí působí submisivně a vyhýbání se očnímu kontaktuvyvolává pocit nejistoty. V počáteční fázi jakéhokoliv setkání se ovšem nikdy na nikoho upřeně nedívejte déle než tři vteřiny, jinak můžete vyvolat pocit nepřátelství či agresivity. Podívejte se a potom zrakový kontakt krátce přerušte pohledem dolů. 

 

Hospodařte s každou vteřinou prvního setkání. Nemyslete si, že špatný dojem lze snad-no později opravit. Pozdější náprava věcí je o něco těžší než uvést je hned zpočátku do pořádku.  Nebuďte  přespříliš  znepokojeni tím, co se říká při formálních setkáních. Být dobrým posluchačem je skutečně účinnější způsob, jak udělat dobrý dojem, než být nadaným řečníkem. Buďte si vědomi čehokoli, čím byste mohli vyvolávat u druhých negativní pocity - i když třeba neobjektivně a nespravedlivě - a snažte se tyto vlastnosti překonat. Také si buďte vědomi toho, čím můžete na druhé působit pozitivně, a na těchto svých silných stránkách stavte. 

 

Během této krátké doby je nedostatek času pro působení pomocí mluveného slova. Prakticky všechny informace jsou navzájem předávány pomocí řeči těla. A když si jednou utvoříme nějaký úsudek o jiné osobě, jen těžko ho pak měníme. První dojmy jsou tak rozhodující v každodenním životě a přijímací pohovory nejsou žádnou výjimkou. Jsou klíčové pro vytvoření trvalých společenských vztahů, obchodního úspěchu či sexuálního uspokojení.

 

Jak tedy vytvořit ideální první dojem? Do místnosti vstupujte vždy vzpřímeně a s hlavou vzhůru. Správné držení těla a chůze o vás mnohé prozradí. Rovné držení těla vyjadřuje dobré sebe-vědomí, shrbené naopak.

 

A na závěr - nejjistější způsob, jak si o vás ostatní mohou vy-tvořit špatný úsudek během prvních dvou minut, je mít sám na sebe špatný názor. Výchozí bod pro zajištění příznivého první-ho dojmu je mít sebedůvěru, která vychází z vědomí, že máme o sobě dobré mínění a realistický obraz.